.wiki دامنه

wiki

جستجوی دامنه .wiki

امروزه دانشنامه ها کمک بزرگی به بشر می کنند، زیرا زمانی که متوجه موضوعی نشویم سعی میکنیم با جستجو کردن در اینترنت درباره آن اطلاعات کسب کنیم،پس مناسب ترین گزینه برای دانشنامه ها این پسوند خاص است، نکته حائز اهمیت درباره این پسوند دامنه این است که در روز اول معرفی آن در سال 2014 بیش از سه هزار دامنه از آن به ثبت رسید. شرکت Icann معرفی کننده این پسوند و شرکت Top Level Design مدیریت و پشتیبانی آن را در دست دارد. دامنه wiki. در حال حاضر قوانین محدود کننده جغرافیایی ندارد و استفاده از آن برای عموم آزاد است.
2014
25.2K
Top Level Design
تکنولوژي
823200