.viajes دامنه

viajes

جستجوی دامنه .viajes

اگر اهل سفر و گشت و گذار باشید حتما با این مسئله برخورده اید که نمیدانید برای سفری که در پیش دارید چه چیز هایی واقعا لازم است با خود ببرید و چه چیزهایی را نباید با خود ببرید، یا اینکه جایگزین برای آنها وجود دارد یا نه؟ این دامنه به این کار اختصاص داده شده است و افراد و کسب و کارهایی در این زمینه مشغول به کار هستند. این دامنه توسط شرکت Icann معرفی و توسط Donuts مدیریت میشود. دامنه viajes. محدودیت جغرافیایی ندارد و استفاده از آن برای عموم آزاد اعلام شده است.
2014
1.1K
Donuts
تجارت
1409000