.uk دامنه

uk

جستجوی دامنه .uk

دامنه .uk دامنه لوکال کشور انگلستان است و برای افراد و کسب و کار های این کشور مورد استفاده قرار میگیرد. این دامنه در سال 1985 توسط شرکت Icann معرفی شد و مدیریت و کنترل آن به Nominet UK سپرده شد. توصیه میشود قبل از اقدام به ثبت این دامنه از آخرین شرایط قانونی و تغییرات آن اطلاع پیدا کنید، به عنوان مثال برای ثبت دامنه uk. ابتدا باید دامنه co.uk. برای خود ثبت کنید.
1985
21.9K
Nominet
سایر
236300