.tv دامنه

tv

جستجوی دامنه .tv

این دامنه ویژه همانطور که از نامش پیداست، مناسب شبکه های تلویزیونی، برنامه آنلاین تلویزیونی و شبکه های رسانه ای اینترنتی است. این پسوند دامنه توسط Verisign مدیریت میشود. دامنه tv. برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی منوط به برخی از قوانین قابل استفاده است و محدودیت جغرافیایی ندارد.
1996
363.2K
Verisign
سایر
1084700