.trade دامنه

trade

جستجوی دامنه .trade

این پسوند ویژه بیشتر مورد توجه شرکت هایی است که داد و ستد مالی میکنند. شرکت Icann در سال های اخیر این دامنه را معرفی کرده است و امور پشتیبانی و کنترل آن بر عهده Donuts است. دامنه trade. محدودیت جغرافیایی ندارد و استفاده از آن برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی آزاد است.
2014
21.5K
Global Registry Services Limited
تجارت
845400