.tel دامنه

tel

جستجوی دامنه .tel

این دامنه که فعالیت رسمی خود را در سال 2009 آغاز کرد ، مناسب شرکت های ارائه دهنده خدمات تلفن اینترنتی است، مانند شرکت های ارائه دهنده تکنولوژی Voip . این دامنه توسط Telnic مدیریت و پشتیبانی میشود. دامنه tel. در حال حاضر طبق یک سری از قوانین خاص قابل ثبت و استفاده است.
2005
256.5K
Neustar
سایر
387800