.systems دامنه

systems

جستجوی دامنه .systems

همانطور که قبلا اشاره کردیم، این دامنه همانند دامنه .computer مورد توجه شرکت های فناوری اطلاعات و هوشمند سازی دفاتر کار و منزل است. این دامنه توسط Icann در سال های اخیر معرفی شده است و تحت نظر Donuts مدیریت و پشتیبانی میشود. دامنه systems. محدودیت جغرافیایی ندارد و استفاده از آن برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی آزاد است.
2014
34.6K
Donuts
تکنولوژي
542400