.surgery دامنه

surgery

جستجوی دامنه .surgery

با گسترش روز افزون اینترنت و کسب و کار هایی که روی به تاسیس وب سایت می آورند، دیگر مانند گذشته انتخاب یک پسوند مناسب برای وب سایت سخت نیست و شما در هر حوزه ای که فعالیت کنید، میتوانید از پسوند مرتبط با کارتان در وب سایت خود استفاده کنید، مانند دامنه surgery. که برای جراحان و تامین کنندگان وسایل جراحی استفاده میشود، این دامنه در سال 2015 توسط Icann معرفی و تحت نظر Donuts مدیریت و پشتیبانی میشود. دامنه surgery. محدودیت جغرافیایی ندارد و تمامی افراد در سراسر جهان میتوانند از آن استفاده کنند.
2014
1.6K
Donuts
سلامتی
1409000