.ski دامنه

ski

جستجوی دامنه .ski

این دامنه در حال حاضر به عنوان یک دامنه عمومی به کار خود ادامه میدهد و مختص به یک حوزه کاری نیست و بیشتر وب سایت هایی که از این دامنه برای خود استفاده میکنند، طیف موضوعی وسیعی دارند. این پسوند دامنه توسط Icann معرفی شده است و زیر نظر STARTING DOT LIMITED به کار خود ادامه میدهد. دامنه ski. محدودیت جغرافیایی ندارد و استفاده از آن برای عموم آزاد است.
2015
5.8K
Starting Dot
سایر
1208000