.shiksha دامنه

shiksha

جستجوی دامنه .shiksha

حتما برای شما هم عجیب است و با خود میگوید: که مگر چنین دامنه ای وجود دارد؟ اصلا کاربرد آن چیست؟ تلفظ و معنای صحیح آن چیست؟ در جواب سوالات شما باید بگوییم که این دامنه بیشتر مورد استفاده وب سایت های آموزشی قرار میگیرد که مخاطبان خود افراد هندی تبار هستند. این واژه در زبان هندی به معنای آموزش است. این پسوند دامنه در سال 2014 توسط Icann معرفی و توسط Afilias مدیریت میشود. دامنه shiksha. بر خلاف خاستگاه خود یعنی کشور هندوستان، محدودیت جغرافیایی ندارد و تمامی افراد قادر به ثبت و استفاده از این دامنه هستند.
2014
0.4K
Afilias
اموزش
431300