.science دامنه

science

جستجوی دامنه .science

کاربرد اصلی این دامنه در فضای آنلاین و وب، مربوط به وب سایت هایی میشود که در رابطه با علوم مختلف مشغول به فعالیت هستند، مانند وب سایت هایی که آخرین فرضیه های مطرح شده را مورد نقد و بررسی قرار میدهند. این دامنه توسط Icann معرفی و توسط Dot Science مدیریت و کنترل میشود. دامنه science. محدودیت جغرافیایی ندارد و استفاده از آن آزاد اعلام شده است.
2015
16.3K
Global Registry Services Limited
اموزش
845400