.rip دامنه

rip

جستجوی دامنه .rip

شاید در فیلم های خارجی دیده باشید که زمانی کسی فوت میکند برای یادبودش از این کلمه استفاده میکنند، اما این کلمه مخفف شده است و معنای کامل آن تحت عنوان "او در آرامش استراحت می کند" است و کاربرد این پسوند در فضای آنلاین و وب برای وب سایت های یادبود یا مشاغل پشتیبانی تشییع جنازه استفاده میشود. Donuts مدیریت این پسوند را در اختیار دارد و شرکت Icann در سال های اخیر معرفی کننده این پسوند است. دامنه rip. قوانین محدود کننده جغرافیایی ندارد و استفاده از آن آزاد است.
2015
5.6K
Rightside
سبک زندگی
564300