.restaurant دامنه

restaurant

جستجوی دامنه .restaurant

از وب سایت های بررسی کیفیت غذای رستوران ها، سالن های غذاخوری و سرآشپز ها و تامین کنندگان همگی از این پسوند دامنه برای وب سایت های خود استفاده میکنند. این دامنه در سال 2014 توسط Icann معرفی و تحت نظر Donuts به کار خود ادامه میدهد. دامنه restaurant. برای تمامی افراد در دسترس است و محدودیت جغرافیایی ندارد.
2014
7.6K
Donuts
غذا و نوشیدنی
1409000