.report دامنه

report

جستجوی دامنه .report

این دامنه معمولا استفاده ی عمومی دارد اما مشاهده شده که برخی از تحلیلگران مالی یا وب سایت های بررسی محصولات مختلف از این پسوند استفاده کرده اند. در سال 2014 شرکت Icann اقدام به معرفی این دامنه کرد و Donuts مدیریت کننده مسائل مربوط به این دامنه است. دامنه report. محدودیت جغرافیایی در پی ندارد و استفاده از آن مانعی ندارد.
2014
8.9K
Donuts
تجارت
590700