.plus دامنه

plus

جستجوی دامنه .plus

این پسوند دامنه هم جزو دامنه های خاص است که با انتخاب آن برای وب سایت خود میتوانید خود را از سایر رقبایتان متمایز نشان دهید و بر این تاکید کنید که شما خدمات یا محصولی بهتر را ارائه میدهید. در سال 2015 این دامنه توسط Icann معرفی و مدیریت آن به Donuts سپرده شد. دامنه plus. محدودیت جغرافیایی ندارد و استفاده از آن آزاد است.
2015
27.7K
Donuts
سبک زندگی
920700