.plumbing دامنه

plumbing

جستجوی دامنه .plumbing

همانطور که قبلا به این موضوع اشاره کردیم، شرکت Icann که مجری برنامه ریزی و معرفی بسیاری از دامنه هاست، سعی کرده طیف وسیعی از افراد و مشاغل آن ها را در بر گیرد و برای آنها هم مانند سایر مشاغل، دامنه ای مربوط معرفی کند. این دامنه که برای پیمانکاران لوله کشی و افراد شاغل در این حوزه معرفی شده است، توسط شرکت Donuts مدیریت و پشتیبانی میشود. دامنه plumbing. محدودیت جغرافیایی ندارد و افراد میتوانند به طور آزادانه از آن استفاده کنند.
2014
2.7K
Donuts
صنعت
845400