.parts دامنه

parts

جستجوی دامنه .parts

یکی از دامنه هایی که در زمینه کارخانه های تولیدی لوازم یدکی خودرو، تولید ماشین های سنگین و امور وابسته به آن فعالیت میکند، دامنه parts. است که توسط Icann در سال 2014 معرفی شد و مدیریت و کنترل آن به Donuts سپرده شد. در حال حاضر این دامنه شامل محدودیت های جغرافیایی نمیشود و استفاده از آن برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی آزاد است.
2014
6.7K
Donuts
تجارت
845400