.news دامنه

news

جستجوی دامنه .news

لغت news به معنای اخبار است و اکثر جامعه می پسندند که همیشه از آخرین اخبار مطلع باشند ، پس با این وجود این پسوند مناسب ترین گزینه برای وب سایت های خبری، نشریات آموزشی و سایر وبلاگ های خبری در قالب کوچکتر است. دامنه news. توسط Icann معرفی شده است و تا کنون محدودیت جغرافیایی خاصی برای آن در نظر نگرفته شده است و استفاده از آن برای عموم آزاد است.
2015
73.4K
Rightside
رسانه
708400