.network دامنه

network

جستجوی دامنه .network

این پسوند دامنه معمولا مورد استفاده افراد و کسب و کار هایی قرار میگیرد که در زمینه شبکه های کامپیوتری و خدمات وابسته به آن مشغولند. در سال 2014 شرکت Icann اقدام به معرفی آن نمود و شرکت Donuts مسئولیت کنترل و پشتیبانی آن را در دست دارد. دامنه network. محدودیت جغرافیایی ندارد و استفاده از آن برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی آزاد است.
2014
65.0K
DONUTS
تکنولوژي
590700