.mortgage دامنه

mortgage

جستجوی دامنه .mortgage

اگر بخواهیم کاربرد اصلی این دامنه در فضای آنلاین و وب را بررسی کنیم، باید به وب سایت هایی اشاره کنیم که مربوط به قرض الحسنه ها و وام دهندگان است. این دامنه در سال 2014 توسط Icann معرفی شد و زیر نظر Donuts مدیریت و کنترل میشود. دامنه mortgage. محدودیت جغرافیایی ندارد اما یکی از قوانینی که باید هنگام ثبت آن رعایت کرد، ارائه مدارکی درباره موضوع دامنه است. پس توصیه میشود قبل از اقدام به ثبت دامنه درباره آخرین تغییرات آن اطلاع پیدا کنید.
2014
3.9K
Rightside
تجارت
1299900