.media دامنه

media

جستجوی دامنه .media

اگر شما و کسب و کارتان در زمینه فعالیت های اجتماعی و رسانه ای است، مناسب ترین انتخاب برای پسوند دامنه وب سایت شما این دامنه است. این پسوند دامنه توسط Icann در سال های اخیر معرفی شده است و توسط Donuts مدیریت میشود. دامنه media. محدودیت جغرافیایی ندارد و استفاده از آن برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی آزاد است.
2014
63.2K
Donuts
رسانه
845400