.management دامنه

management

جستجوی دامنه .management

اگر بخواهیم یکی از کاربرد های این دامنه در فضای انلاین را بررسی کنیم، به وب سایت ها و کسب و کار مدیریتی میرسیم که از این نام برای پسوند وب سایت خود استفاده کرده اند، به عنوان مثال شرکت های مدیریت سرمایه، مدیریت سیستم و … که فعالیتی مرتبط با نام این پسوند دارند. دامنه management. تحت نظر Donuts مدیریت و کنترل میشود و شرکت معرفی کننده آن Icann است. این دامنه در حال حاضر محدودیت جغرافیایی ندارد و استفاده از آن برای اشخاص حقیقی و حقوقی آزاد است.
2014
12.2K
Donuts
حرفه ای
542400