.lighting دامنه

lighting

جستجوی دامنه .lighting

آخرین ویدیویی را که در موبایل یا کامپیوتر خود مشاهده کردید را به یاد دارید؟ با این فرض پیش میرویم که در ویدیوها اهمیت نور و نورپردازی نادیده گرفته میشد، قطعا همه چیز تیره و تار میشد و هیچ میلی برای ادامه مشاهده ویدیو نبود. کاربرد اصلی این دامنه برای اشخاص و کسب و کار هایی است که در زمینه نورپردازی و امور وابسته به آن فعالیت می کنند. دامنه lighting. توسط Icann در سال های اخیر معرفی شده است و زیر نظر Donuts کنترل و پشتیبانی میشود. این پسوند دامنه برای تمامی افراد در جهان در دسترس است و محدودیت جغرافیایی ندارد.
2014
5.8K
Donuts
حرفه ای
542400