.institute دامنه

institute

جستجوی دامنه .institute

کاربرد اصلی این دامنه در فضای آنلاین و وب، بیشتر مناسب موسساتی است که در یک زمینه کاری تمرکز کرده اند. این پسوند دامنه توسط Icann معرفی و توسط Donuts مدیریت میشود. دامنه institute. در حال حاضر شامل قوانین محدود کننده جغرافیایی نمیشود و استفاده از آن برای عموم آزاد است.
2014
13.8K
Donuts
اموزش
542400