.ink دامنه

ink

جستجوی دامنه .ink

کاربرد اصلی این دامنه در فضای آنلاین و وب بیشتر مورد استفاده افراد و کسب و کار هایی قرار میگیرد که در حوزه چاپ، انتشارات و امور وابسته به آن است. این دامنه خاص توسط شرکت Icann معرفی شده است و در حال حاضر شرکت Top Level Design LTD عهده دار مسئولیت مدیریت و پشتیبانی آن است. دامنه ink. محدودیت جغرافیایی ندارد و استفاده از آن برای همگان فارغ از اینکه کجای جهان باشند، آزاد است.
2014
41.9K
Top Level Design
صنعت
823200