.in دامنه

in

جستجوی دامنه .in

از این دامنه به عنوان دامنه رسمی کشور هند یاد می شود، البته وب سایت های دیگری در جهان وجود دارند که از این پسوند دامنه برای وب سایت های خود استفاده میکنند،اما به عنوان دامنه لوکال کشور هند حساب میشود. این دامنه در سال 1990 رسما کار خود را آغاز کرد و زیر نظر مستقیم شرکت IN Registry کنترل و پشتیبانی میشود. توصیه میشود قبل از انتخاب دامنه in. برای وب سایت خود، از آخرین تغییرات آن اطلاع پیدا کنید.
2005
1727.5K
Neustar Data Infotech
سایر
318200