.immobilien دامنه

immobilien

جستجوی دامنه .immobilien

دامنه هایی که در زمینه املاک و امور وابسته به آن فعالیت می کنند، تعداد زیادی را شامل میشود. این دامنه هم در این زمینه فعالیت میکند، توسط شرکت Icann در سال 2014 معرفی شد و توسط RightSide Registry پشتیبانی میشود. دامنه immobilien. محدودیت های جغرافیایی در پی ندارد و استفاده از آن برای عموم آزاد است.
2014
7.1K
Rightside
سایر
845400