.help دامنه

help

جستجوی دامنه .help

واژه help به معنای کمک و کمک رسانی است. اما کاربرد اصلی این پسوند در کجاست؟ شاید برایتان پیش آمده باشد در مورد کارکرد یک وسیله یا نرم افزار نیاز به کمک داشته باشید و بخواهید بیشتر در مورد آن بدانید، یکی از کاربرد های اصلی این پسوند دقیقا در همین نقطه است که افراد و کسب و کار ها می توانند برای محصولات یا خدمات خود یک وب سایت با پسوند دامنه help. داشته باشند. البته یکی دیگر از کاربرد های این پسوند در امور خیریه و کمک رسانی است که معنای مرتبطی با این پسوند دارد. این دامنه توسط Icann معرفی شده است و کنترل آن بر عهده شرکت Uniregistery است. در حال حاضر محدودیت جغرافیایی برای این پسوند دامنه وجود ندارد و افراد یا گروه های مختلف میتوانند در سر تا سر جهان از آن استفاده کنند.
2014
18.4K
Uniregistry
تکنولوژي
613800