.healthcare دامنه

healthcare

جستجوی دامنه .healthcare

کاربرد اصلی این دامنه در فضای آنلاین و وب بیشتر موجه وب سایت های موسسات بهداشتی و درمانی میشود که اقدامات اولیه و ثانویه را جزو خدمات خود برای بیماران در نظر گرفته اند. این دامنه در سال 2014 توسط Icann معرفی و توسط Donuts مدیریت و کنترل میشود. دامنه healthcare. محدودیت جغرافیایی ندارد و استفاده از آن برای عموم آزاد است.
2014
10.3K
Silver Glen LLC
سلامتی
1409000