.guru دامنه

guru

جستجوی دامنه .guru

معمولا زمانی که افراد و کسب و کار ها بخواهند خود را در حوزه ای متخصص نشان دهند از این دامنه استفاده میکنند تا وجه تمایزی نسبت به رقبایشان داشته باشند. این دامنه مختص این موضوع است که شما اعلام کنید در کار خود متخصص و حرفه ای هستید! این پسوند دامنه توسط شرکت Icann معرفی شده است و زیر نظر شرکت Donuts فعالیت خود را ادامه میدهد. دامنه guru. محدودیت جغرافیایی ندارد و در دسترس همگان است.
2014
64.4K
Donuts
تکنولوژي
866600