.gratis دامنه

gratis

جستجوی دامنه .gratis

این واژه در زبان آلمانی به معنای آزاد یا رایگان است. معادل این واژه در زبان انگلیسی Free است. وب سایت هایی که از این پسوند دامنه استفاده میکنند طیف وسیعی دارند و این دامنه مختص به حرفه یا حوزه خاصی نیست. این دامنه در سال های اخیر توسط Icann معرفی و توسط Donuts مدیریت میشود. دامنه gratis. بر خلاف خاستگاه خود، شامل قوانین محدود کننده جغرافیایی نمیشود و استفاده از آن برای تمامی افراد آزاد است.
2014
3.8K
Donuts
تجارت
542400