.gift دامنه

gift

جستجوی دامنه .gift

با این فرض پیش میرویم که شما قصد دارید برای یک شخص خاص یا یک سازمان هدیه ای تهیه کنید، اولین قدم مربوط به جستجو زدن در اینترنت میشود که با توجه به سلیقه آن فرد یا حوزه فعالیت آن سازمان خریدی انجام دهید و بعد آن را به دست صاحبش برسانید. حال اگر شما فروشگاه آنلاینی دارید یا در صدد راه اندازی آن هستید این پسوند ویژه مناسب شماست. شرکت Icann در سال 2014 این دامنه را معرفی کرده است و شرکت Uniregistry مدیریت و کنترل آن را در دست دارد. دامنه gift. محدودیت جغرافیایی خاصی را مد نظر قرار نداده است و استفاده از آن برای عموم آزاد است.
2014
5.9K
Uniregistry
تجارت
613800