.futbol دامنه

futbol

جستجوی دامنه .futbol

در زبان ترکی ابن واژه معادل فوتبال در سایر زبان ها است. هدف از ایجاد این دامنه توسط شرکت Icann وب سایت هایی در زمینه فوتبال با مخاطبین هدف ترک تبار هستند. در حال حاضر این دامنه توسط شرکت RightSide Group مدیریت و پشتیبانی میشود. دامنه futbol. شامل قوانین محدود کننده جغرافیایی نمیشود و استفاده از آن برای عموم آزاد است.
2014
2.3K
RightSide
ورزش
344400