.fund دامنه

fund

جستجوی دامنه .fund

یکی دیگر از دامنه هایی که کاربرد اصلی آن برای موسسات مالی و اعتباری است. شرکت Icann در سال های اخیر این دامنه را به طور رسمی معرفی کرد و مسئولیت کنترل و پشتیبانی آن بر عهده Donuts است. دامنه fund. محدودیت جغرافیایی ندارد و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند از آن استفاده کنند.
2014
19.6K
Donuts
تجارت
1409000