.forsale دامنه

forsale

جستجوی دامنه .forsale

اصلی ترین کاربر این پسوند دامنه در فضای آنلاین برای وب سایت هایی است که در آن کاربر وسایلی که دیگر به آن نیاز ندارد را به فروش می گذارد. این پسوند دامنه توسط Donuts مدیریت و کنترل میشود و توسط Icann در سال های اخیر معرفی شده است. دامنه forsale. محدودیت جغرافیایی ندارد و در دسترس همگان است.
2015
5.0K
Rightside
تجارت
845400