.fishing دامنه

fishing

جستجوی دامنه .fishing

یکی دیگر از پسوند های دامنه ای که در زمینه ماهیگیری و امور مرتبط با آن است، دامنه .fishing است. این دامنه در سال های اخیر توسط Icann معرفی شده است، در حال حاضر مدیریت کلی این دامنه را Mind + Machines در دست دارد. دامنه fishing. محدودیت جغرافیایی ندارد و استفاده از آن برای عموم آزاد است.
2014
1.8K
Top Level Domain Holdings
ورزش
303000