.family دامنه

family

جستجوی دامنه .family

همانطور که از نام این دامنه پیداست، مورد استفاده وب سایت های شخصی خانوادگی قرار میگیرد. این دامنه توسط شرکت Icann در سال 2014 معرفی و توسط شرکت Donuts مدیریت میشود. دامنه family. محدودیت جغرافیایی ندارد و استفاده از آن برای تمامی افراد آزاد است.
2016
28.2K
RightSide
سبک زندگی
650400