.fail دامنه

fail

جستجوی دامنه .fail

اگر بخواهیم از روی نام این دامنه حدس بزنیم که اصلی ترین کاربرد آن در فضای مجازی کجاست، حتما تعجب خواهیم کرد، زیرا این واژه در انگلیسی به معنای شکست است! اما لزوما هر وبسایتی که از آن استفاده میکند شکست خورده نیست، از وب سایت های مطالب طنز و میم تا سازمان و شرکت های دولتی مشتریان استفاده از این دامنه هستند.این دامنه توسط Icann در سال 2014 معرفی شد و کنترل آن بر عهده Donuts است. دامنه fail. محدودیت جغرافیایی ندارد و استفاده از آن برای عموم آزاد است.
2014
4.0K
Donuts
تکنولوژي
845400