.exchange دامنه

exchange

جستجوی دامنه .exchange

اگر بخواهیم یکی دیگر از پسوند هایی که در زمینه امور مالی کاربرد دارد را معرفی کنیم، قطعا دامنه exchange. است. تقریبا اکثر صرافی ها این پسوند را برای وب سایت های خود انتخاب کرده اند. شرکت Icann معرفی کننده این دامنه در سال 2014 و Donuts مدیریت آن را بر عهده دارد، در حال حاضر تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی میتوانند از این پسوند استفاده کنند و محدودیت جغرافیایی شامل این پسوند نمیشود.
2014
15.9K
Donuts
تجارت
845400