.email دامنه

email

جستجوی دامنه .email

شما با دیدن نام این میتوانید حدس بزنید که دقیقا این دامنه کجا مورد استفاده قرار میگیرد یا مناسب چه افرادی است؟ اجازه بدهید ما به این سوال شما پاسخ دهیم. شرکت Icann این پسوند دامنه را برای افراد و کسب و کار هایی در نظر گرفته است که مشغول به بازاریابی دیجیتال و تبلیغات ایمیلی هستند و وظیفه مدیریت و کنترل آن را به شرکت Donuts سپرده است. دامنه email. مختص به منطقه خاصی نمی باشد و استفاده از آن برای عموم مردم آزاد است.
2014
114.5K
DONUTS
تکنولوژي
612700