.degree دامنه

degree

جستجوی دامنه .degree

این دامنه کاربردی عمومی دارد اما مشاهده شده که برخی از وب سایت های آموزشی هم از آن استفاده کرده اند. شرکت بین المللی Icann در سال 2014 اقدام به معرفی این دامنه کرد و مدیریت آن را به Donuts سپرد. دامنه degree. محدودیت جغرافیایی ندارد و در دسترس همگان است.
2015
1.9K
Rightside
اموزش
1299900