.date دامنه

date

جستجوی دامنه .date

همانطور که از نام این دامنه پیداست بیشتر مورد استفاده وب سایت هایی قرار میگیرد که در زمینه برگزاری قرار ملاقات فعالیت می کنند. شرکت معرفی کننده این دامنه Icann است و در حال حاضر دامنه date. شامل قوانین محدود کننده جغرافیایی نمی شود و برای همگان در دسترس است.
2015
10.7K
Global Registry Services Limited
سبک زندگی
845400