.creditcard دامنه

creditcard

جستجوی دامنه .creditcard

تمرکز این دامنه بیشتر بر روی کسب و کار هایی است که در زمینه تولید و ارائه کارت های اعتباری و موسسات مالی و اعتباری فعالیت می کنند. شرکت Icann در سال 2014 اقدام به معرفی این دامنه کرد و مسئولیت کنترل و پشتیبانی آن به Donuts سپرده شد. دامنه creditcard. مختص به منطقه جغرافیایی خاصی نیست و استفاده از آن برای عموم آزاد است.
2014
1.1K
Donuts
تجارت
4101600