.country دامنه

country

جستجوی دامنه .country

شاید اصلی ترین کاربرد این دامنه در زمینه های عمومی گزارش شده است اما مشاهده که وب سایت هایی با این دامنه در حوزه فعالیت های وطن دوستانه فعالیت می کنند. Icann در سال های اخیر این دامنه را معرفی کرده و Mind + Machines مسئولیت مدیریت آن را بر عهده دارد. دامنه country. بر خلاف مفهوم خود که اشاره به یک مکان خاص دارد، محدودیت جغرافیایی ندارد و استفاده از آن برای همگان آزاد است.
2014
1.1K
Top Level Domain Holdings
فرهنگ
303000