.computer دامنه

computer

جستجوی دامنه .computer

همانطور که از نام این دامنه پیداست راستای کاری آن همه فروشگاه های آنلاین کامپیوتر و قطعات آن تا شرکت های تکنولوژی و تعمیر کامپیوتر است. این دامنه توسط شرکت Icann در سال های اخیر معرفی شده است و شرکت Donuts فعالیت های مربوط به کنترل و پشتیبانی آن را انجام میدهد. دامنه computer. محدودیت جغرافیایی ندارد و افراد از سراسر جهان میتوانند از آن استفاده کنند.
2014
7.5K
Donuts
تکنولوژي
920700