.coach دامنه

coach

جستجوی دامنه .coach

اگر توجه کرده باشید در زمینه های مختلف همیشه هستند کسانی که پیشتر از ما شروع به انجام فعالیت در آن حوزه کرده اند و اکنون می توانند دانش و تجربه های خود را در قالب یک مربی به ما منتقل کنند. از این رو شرکت Icann اقدام به معرفی این دامنه برای مربیان کرد و مدیریت و کنترل آن را به Donuts سپرد. دامنه coach. محدودیت جغرافیایی ندارد و تمامی افراد قادر به استفاده از آن برای وب سایت های خود هستند.
2015
21.6K
Donuts
سبک زندگی
1409000