.center دامنه

center

جستجوی دامنه .center

اگر بخواهیم کاربرد این پسوند را در فضای آنلاین و انتخاب آن برای وب سایتتان را شرح دهیم، باید بگوییم این پسوند مناسب مراکز خرید، سایت های گردشگری،مراکز آموزشی و مراکز شهر های بزرگ است.شرکت Icann این پسوند را معرفی کرده است و شرکت Donuts وظیفه ی مدیریت و کنترل آن را بر عهده دارد. دامنه center. محدودیت جغرافیایی ندارد و استفاده از آن برای عموم آزاد است.
2014
41.0K
Donuts
تجارت
590700