.catering دامنه

catering

جستجوی دامنه .catering

این پسوند دامنه مناسب اشخاص و کسب و کار هایی است که در زمینه آشپزی، تهیه غذا و رستوران های بیرون بر فعالیت دارند. در سال های اخیر با توجه به رشد این صنعت و نیاز به یک پسوند مرتبط شرکت Icann تصمیم به معرفی آن نمود و شرکت Donuts کنترل و مدیریت آن را در دست دارد. دامنه catering. محدودیت جغرافیایی ندارد و اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند از آن استفاده کنند.
2014
3.6K
Donuts
صنعت
920700