.car دامنه

car

جستجوی دامنه .car

حدس زدن درباره اینکه کاربرد این دامنه در کجاست کار آسانی به نظر می آید. این پسوند دامنه مورد استفاده افراد و کسب و کار هایی قرار میگیرد که در زمینه خودرو، وسایل نقلیه و امور وابسته به آن فعالیت میکنند. دامنه car. توسط Icann در سال 2014 معرفی و توسط Uniregistry مدیریت میشود. در حال حاضر این دامنه محدودیت جغرافیایی ندارد و استفاده از آن برای عموم آزاد است.
2016
0.3K
XYZ.COM LLC
صنعت
80286900