.build دامنه

build

جستجوی دامنه .build

کاربرد اصلی این پسوند دامنه برای صنایع ساخت و ساز است، از کارگاه های تولیدی کوچک تا کارخانه های بزرگ میتوانند از این دامنه برای وب سایت های خود استفاده کنند. شرکت Icann در سال های اخیر اقدام به معرفی این پسوند کرد و امور مربوط به پشتیبانی و کنترل آن بر عهده Plan Bee LLC است. دامنه build. محدودیت جغرافیایی ندارد و استفاده از آن برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مانعی ندارد.
2014
4.5K
Minardos Group
صنعت
2146300